Multi Node Hadoop Kurulumu

CentOS 7 üzerinde Multi Node Hadoop Kurulumu Hadoop Sürümü: 3.2.1 test05: 10.254.183.17(Master) test01: 10.254.183.14(Slave) test02: 10.254.183.15(Slave) test03: 10.254.183.16(Slave) Hadoop Repo: https://archive.apache.org/dist/hadoop/core/ Adım 1: Sistem Güncelleme Hadoop kurulumu öncesinde sistem güncellemesi yapılır. yum install epel-release -y yum update -y shutdown -r now…

Daha fazla oku